ចេញ​តម្លៃ​ដំបូង iPhone 7 និង 7 Plus មក​ដល់​ខ្មែរ​ម៉ោង ១២ ថ្ងៃ​ត្រង់​នេះ

Loading...


មានការបង្ហើបពីតម្លៃ iPhone 7និង 7Plus ដែលនឹងមកដល់ស្រុកខ្មែរនៅម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់នេះ ក្នុងតម្លៃបឋម។

យ៉ាងណាតម្លៃនេះជាតម្លៃដែលភ្នាក់ងារក្នុងហាងលក់ទូរសព្ទដៃល្បីឈ្មោះមួយបង្ហើបមិនទាន់អាចយកជាការបានទេ ដោយសារអាចមានការខុសគ្នានៅពេលលក់ជាក់ស្តែង៕

iphone6-cambodia-iphone81

-iPhone 7

32GB តម្លៃប្រហែល ១១៥០ ដុល្លារ

128GB តម្លៃប្រហែល ១៣០០ ដុល្លារ

256GB តម្លៃប្រហែល ១៤០០ ដុល្លារ

-iPhone 7 Plus

32GB តម្លៃប្រហែល ១៤០០ ដុល្លារ

128GB តម្លៃប្រហែល ១៦០០ ដុល្លារ

256GB តម្លៃប្រហែល ១៨០០ ដុល្លារ៕

ប្រភព៖news.sabay

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!