សាហាវមែន !! ក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវម្ដាយ ចង នឹងបង្អួច ហើយសម្រាតវាយយ៉ាងសាហាវ​

Loading...


ក្នុងរូបភាពវីដេអូ ខាងក្រោមនេះ បានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ស្ដ្រីម្នាក់ វាយទៅលើកូនក្មេងយ៉ាងចាស់ ដៃ ដោយមិនដឹងមូលហេតុអ្វីអោយច្បាស់នោះទេ ប្រហែលជាទំនង មកពីកូនក្មេងនោះលួចលុយ យកទៅលេងហ្កេម។

យ៉ាងណាក៏ដោយ រូបភាពវីដេអូ នេះ ដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពព្រៃផ្សៃ របស់ស្ដ្រីខាងលើ មិនមែនកើតឡើង នៅប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយ ដោយ សារតែសំឡេង ដែលមាននៅក្នុងរូបភាពវីដេអូនេះ មិនមែនជាភាសាខ្មែរ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ រូបភាពវីដេអូនេះ ស្រេចតែមិត្ដអ្នកអានផ្ដល់ជាយោបល់។

untitled-1

ទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!