មនុស្សអើយមនុស្ស!!! ហេតុតាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសុខចិត្តយកជីវិតអ្នកដទៃមោធ្វើជំនួញ មានអ្វីដែលសាហាវ និងអាក្រក់ដូចមនុស្សនិងទេ😡😡

Loading...


មិនដឹងថា អ្នកដែលទៅលែងចាបនៅមុខវាំងរាល់ថ្ងៃ ធ្វើបុណ្យ ឬសាងបាបដោយមិនដឹងខ្លួនទេ ព្រោះចាបមិនតិចក្បាលទេ ដែលស្លាប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីត្រូវគេលែង។

មុនពេលនៅក្នុងទ្រុងដើម្បីគេទិញលែង ចាបទាំងនោះត្រូវគេដាក់ជ័រស្អិត ចាប់តាមដើមឈើ បំបែកពីសំបុក ពីកូន ខ្ញុំឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែក គួរឲ្យអាណិត ហើយពេលគេលែងទៅ ខ្លះរបួសហើរលែងរួច ក៏ស្លាប់ទៅ។

តើគួរធ្វើបុណ្យតាមរបៀបហ្នឹងទៀត ឬយ៉ាងណា មនុស្ស?

14632821_921027624697158_4329293138152204475_n

14724362_921027601363827_7181550200750037686_n

14724649_921027571363830_1935065547564767438_n

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!