អាហារប្រភេទណាខ្លះដែលស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះគួរចៀសវាងដើម្បីអោយកូនកើតមកឆ្លាត

Loading...


 

សម្រាប់ស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះប្រសិនជាអ្នកចង់ឱ្យខួរក្បាលកូនលូតលាស់បានល្អ មានប្រាជ្ញាឆ្លាត អ្នកគួរតែចៀសកុំពិសាអាហារមួយចំនួននេះឱ្យសោះ ។ អាហារទាំងនោះមានដូចខាងក្រោម៖

– ប៊ីចេង៖ គឺជារបស់ដែលអ្នកមិនគួរញ៉ាំបំផុតដូចដែរអ្នកធ្លាប់ដឹងរួចមកហើយ ព្រោះវាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញសុខភាពកូនក្នុងផ្ទៃនោះទេ ថែមទាំងអាចបំផ្លាញអ្នកយ៉ាងងាយបំផុត។
– អាហាផ្អាប់៖ ដូចជាជ្រក់ ឬរបស់ផ្សេងៗក៏អ្នកមិនអាចញ៉ាំបានដែរបើអ្នកចង់ឱ្យខួរក្បាលកូនលូតលាស់បានល្អ។
– កាហ្វេ ត្រីឆៅ និងស្ករកៅស៊ូ៖ បើអាចចៀសវាងបានកូនអាចនឹងមានខួរក្បាលដ៏ឆ្លាតមួយបាន។
– ពោតលីង(តាមរោងកុន) និងឆាខ្វៃ៖ ក៏មិនអាចបរិភោគច្រើនដូចគ្នា ព្រោះវាសុទ្ធតែអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលកូនមានបញ្ហាបាន។
– ក្រូចច្របាច់៖ ប្រសិនបើអ្នកញ៉ាំក្រូចច្របាច់ អ្នកមិនអាចដាក់ស្ករបានទេ អ្នកអាចពិសារតែក្រូចបានហើយ ទើបវាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូន និងអ្នក។
– ពងទាក្បុង (ពងទាខ្មៅ)៖ វាអាចឱ្យអ្នកខ្វះឈាម និងធ្វើឱ្យខួរក្បាលកូនចុះខ្សោយបាន៕

15-11-2016a18

អាហារប្រភេទណាខ្លះដែលស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះគួរចៀសវាងដើម្បីអោយកូនឆ្លាត

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!