សួនសត្វដំបូងគេដែលមានវត្តមាននៅភ្នំពេញនឹងបើកដំណើរការដើមឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះហើយ

Loading...


ភ្នំពេញ៖ សួនសត្វដែលមានវត្តមានដំបូងគេនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ២០១៧ តាមការឲ្យដឹងពីមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ។ សួនសត្វ Phnom Penh Safari World ដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ របស់លោកឧកញ៉ា លី យ៉ុងផាត់ សាងសង់បាន៨០ភាគរយ ស្ថិតលើផ្ទៃដីទំហំ ៨០ហិកតា។ សួនសត្វនេះគ្រោងនឹងបើកដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ២០១៧នេះហើយគឺមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ៕

15-11-2016a22

សួនសត្វដំបូងគេដែលមានវត្តមាននៅភ្នំពេញនឹងបើកដំណើរការដើមឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះហើយ

15-11-2016a23

សួនសត្វដំបូងគេដែលមានវត្តមាននៅភ្នំពេញនឹងបើកដំណើរការដើមឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះហើយ

15-11-2016a24

សួនសត្វដំបូងគេដែលមានវត្តមាននៅភ្នំពេញនឹងបើកដំណើរការដើមឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះហើយ

15-11-2016a25

សួនសត្វដំបូងគេដែលមានវត្តមាននៅភ្នំពេញនឹងបើកដំណើរការដើមឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះហើយ

15-11-2016a26

សួនសត្វដំបូងគេដែលមានវត្តមាននៅភ្នំពេញនឹងបើកដំណើរការដើមឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះហើយ

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!