ចោរតាមព្រលានយន្តហោះ សូមចែករំលែកព័ត៌មាននេះ ដើម្បីអោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ មានវិធានការដោះស្រាយ វ៉ាលី និងកាបូប ត្រូវបានគេរុះរើ និងកាត់សោរយកអីវ៉ាន់មួយចំនួន

Loading...


ថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍មួយបានកើតឡើងនៅព្រលានយន្តហោះដែលម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sophary Lyបានរៀបរាប់ពីវ៉ាលីនិង កាបូប ត្រូវបានគេរុះរើនិងកាត់សោយកអីវ៉ាន់មួយចំនួន ចោរតាមព្រលានយន្តហោះ តើនរណាគឺជាចោរ?ធ្លាប់តែឮគេថា តែពេលនេះជួបខ្លួនឯង ហើយ សូមចែករំលែកពត៌មាននេះ ដើម្បីអោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ មានវិធានការដោះស្រាយ

បញ្ហាទី ១ : គ្រប់វ៉ាលី និង កាបូប ត្រូវបានគេរុះរើនិងកាត់សោយកអីវ៉ាន់មួយចំនួនមន្រ្តីក្នុងព្រលាន(ភ្នំពេញ) ជំរិតយកលុយដោយយកលេស នេះ លេសនោះមកដោះសារ ឬសុំថ្លៃផឹកតែ & កាហ្វេ ។

រឿងនេះជួបលើប្អូនស្រីខ្ញុំផ្ទាល់ដែលចេញពីUSA នៅថ្ងៃទី ១៩ មកដល់ខ្មែរ ថ្ងៃ ២១ វិច្ឆកា ២០១៦ ដោយឆ្លងកាត់ តៃវ៉ាន់ តាមជើងយន្តហោះ Alaska airline & Eva airway ដោយសារចង់ជួប និងនឹកម៉ែឳបងប្អូន មិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីអីវ៉ាន់ខ្លួនឯងទេ លុះដល់សណ្ឋាគារទើបដឹងថាមានគេកាត់សោរ សរុបទាំងអស់ ៤សោរ តែឃើញមេសោរដែលកាត់តែ១ដូចរូបភាព ៣ទៀតអត់ឃើញ, កាបូបរហែក, វ៉ាលីមានលេខសំងាត់ខូច មិនអាចបើកតាមលេខ….។
សំនួរ,

  • ដោយសារមិនបានត្រួតពិនិត្យក្នុងព្រលានផ្ទាល់, តើយើងអាចប្តឹងពីបញ្ហានេះបានទេ?
  • បើករណីប្តឹងបាន តើត្រូវប្តឹងទៅស្ថាប័នណា?

សូមអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ រួសរាន់កែលំអរ និង ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ។

ហើយសូមរំលឹកដល់បងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅបរទេស ពេលមកលែងស្រុក មុននឹងចាកចេញពីព្រលានយន្តហោះ ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យអីវ៉ាន់អោយបានម៉ត់ចត់។

សូមអរគុណ

គ្រប់វ៉ាលី និង កាបូប ត្រូវបានគេរុះរើនិងកាត់សោ

គ្រប់វ៉ាលី និង កាបូប ត្រូវបានគេរុះរើនិងកាត់សោ

គ្រប់វ៉ាលី និង កាបូប ត្រូវបានគេរុះរើនិងកាត់សោ

គ្រប់វ៉ាលី និង កាបូប ត្រូវបានគេរុះរើនិងកាត់សោ

គ្រប់វ៉ាលី និង កាបូប ត្រូវបានគេរុះរើនិងកាត់សោ

គ្រប់វ៉ាលី និង កាបូប ត្រូវបានគេរុះរើនិងកាត់សោ

គ្រប់វ៉ាលី និង កាបូប ត្រូវបានគេរុះរើនិងកាត់សោ

គ្រប់វ៉ាលី និង កាបូប ត្រូវបានគេរុះរើនិងកាត់សោ

គ្រប់វ៉ាលី និង កាបូប ត្រូវបានគេរុះរើនិងកាត់សោ

គ្រប់វ៉ាលី និង កាបូប ត្រូវបានគេរុះរើនិងកាត់សោ

2016-11-30b-5

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!