ជីវិតអ្នកក្រ គ្មានអ្វីក្រៅពីសុំហូបឆ្ងាញ់មួយពេលមុនពេលស្លាប់នោះទេ! លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

Loading...


ជិវិតចុងក្រោយ របស់លោកតា នោះគឺសុំហូបឆ្ងាញ់មួយពេល លោកតាឈ្មោះ អ៊ួង ឈិន ព្រះជន្ម 52ឆ្នាំ មុខរបរលោកតារាល់ថ្ងៃ គឺសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ ក្នុងមួយថ្ងៃគាត់រកថវិកាបានត្រឹមតែ 4000រៀល ទៅ 5000រៀលតែប៉ុណ្ណោះ ជួលកាលពេលខ្លះក៌រកមិនបាន ពេលបានថវិកានោះមក លោកតាយកទៅទិញអង្ករគីឡូហូប ហូបបាយជាមួយអំបិល ឬទឹកត្រី លោកតាគ្មានផ្ទះសំបែងស្អាតបាតដូចគេនោះទេ រាល់ថ្ងៃការស្នាក់នៅ បានដោយសារអ្នកជិតខាងសងខ្ទមអោយនៅលើដីគេបណ្តោះអាស្នន តិចទៀតគេលែងអោយលោកតាស្នាក់នៅទៀតហើយ ។
លោកតាបានពោលថា ជិវិតរបស់លោកតាចុងក្រោយ គឺចង់មានអង្ករហូបគ្រប់គ្រាន់ ទោះបីជាមិនមានម្ហូបឆ្ងាញ់ៗៗក៌ដោយ គាត់ថាបើសិនជាគាត់មានអង្ករ 1 ប៉េ ស្មើនិង 50kg ទុកហូបនោះ គាត់ស្លាប់ទៅបិទភ្នែកជិតហើយ 😥😥
លោកតារស់នៅ ភូមិ ត្រពាំងវាល ឃុំ ជ្រៃលាស់ ស្រុក ពញព្ញ ខេត្ត កណ្តាល។
នាងខ្ញុំលឺដូចនេះមានចិត្តអាណិតអាសូរលោកតាណាស់ ដូច្នេះហើយទើបនាងខ្ញុំ សូមលើកម្រាមដៃ 10 សុំអំពាវនាវទៅដល់ពុកម៉ែ បងប្អូន ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស សុំអោយជួយលោកតាផង តិចក្តីច្រើនក្តី តាមសទ្ធារបស់បងប្អូនចង់ចូររួមជួយលោកតា បានម្ហូបឆ្ងាញ់មួយពេលផង..!! 🙏🙏។ បង LiNa Da

ប្រសិនបើបងប្អូនសប្បុរសជនចង់ចូលរួមបរិច្ចាកថវិកា ឬជាគ្រឿងបរិភោគ អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខនាងខ្ញុំផ្ទាល់
☎️☎️📞📞 0964363286 សូមអរគុណ
Information pls contact my number ..help share n like for help him.. thx q 😪😪

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

លោកតាកំសត់ណាស់ រាល់ថ្ងៃ ដើរសុីឈ្មួលរែកដីអោយគេ គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ សុំបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភ អង្ករ អំបិល ឬទឹកត្រី ផ្សែងៗ

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!