របៀបមើលប្រាក់ដុល្លាពិត ឬ ក្លែងក្លាយ ! ជួយស៊ែរបន្ដផងកុំអោយមានករណីចាញ់បោកគេទៀត (មានវីដេអូ)

Loading...


យើងដឹងហើយថា បច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសយើងចរចរណ៍ (ប្រើប្រាស់) ទាំងប្រាក់រៀល និងប្រាក់បរទេស ពិសេសគឺប្រាក់ដុល្លាគឺពេញនិយមណាស់។ ប្រជាពលរដ្ឋយើង ពិសេសអាជីវករមួយចំនួនគឺមិនទាន់បានដឹងពីរបៀបមើលប្រាក់ដុល្លាឡើយទើបបណ្ដាលអោយមានករណីចាញ់បោកគឺទទួលយកប្រាក់ដុល្លាក្លែងក្លាយមកទុក ដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំវិធីមួយចំនួនដើម្បីមើលដឹងថា តើជាប្រាក់ដុល្លាពិត ឬ ប្រាក់ដុល្លាក្លែងក្លាយ ។ តោះចូលមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នា !​

របៀបមើលប្រាក់ដុល្លាពិត ឬ ក្លែងក្លាយ

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!