តោះស្ដាប់លោកតានិយាយពីប្រវត្តិប្រាសាទអង្គរទាំងអស់គ្នា កុំភ្លេចស៊ែរចែកគ្នាស្ដាប់ផង !

Loading...


តើមានកូនខ្មែរប៉ុន្មានភាគរយដែលបានសិក្សាជ្រៅជ្រះពីប្រវត្តិសាស្រ្ដរបស់ខ្លួន ? តើមានកូនខ្មែរប៉ុន្មាននាក់ដែលដឹងច្បាស់ពីប្រវត្តិនៃការកសាងប្រសាទអង្គរ? គឺមានមិនច្រើនប៉ុន្មានទេ ! ដូច្នេះបើចង់ដឹងច្បាស់សូមស្ដាប់លោកតាបកស្រាយទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចស៊ែរចែកគ្នាដឹងផង !

តោះស្ដាប់លោកតានិយាយពីប្រវត្តិប្រាសាទអង្គរទាំងអស់គ្នា កុំភ្លេចស៊ែរចែកគ្នាស្ដាប់ផង !

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!