ជួយស៊ែរឲ្យអ្នកជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមដំណាក់កាលចុងក្រោយបានឃើញផង ដូចជួយធ្វើបុណ្យដែរ!

Loading...


កុំទាន់អស់សង្ឃឹមអី! រុក្ខជាតិនេះព្យាបាលដោយមិនអស់ប្រាក់ខ្មែរជួយខ្មែរ!ដើមប្រទាលក្រុងសំរឹទ្ធ ព្យាបាលជំងឺ ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ ផឹក១ថ្ងៃ២ដង បុក រឺដំម្តង២សន្លឹក ពូតយកទឹកផឹក ជួយព្យាបាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព បើគ្រូពេទ្យអស់លទ្ធភាពកុំអស់សង្ឃឹម យើងអាចសាកល្បងបាន (ជាពិតពីរនាក់ហើយ) រស់នៅខេត្តសៀមរាប ហើយក៏មានអ្នកផ្សេងៗទៀតក៏បានជាផងដែរ។​

*** សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។ ប្រភព៖ អ៊ាង សុផល្លែត Sophalleth

ជួយស៊ែរឲ្យអ្នកជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមដំណាក់កាលចុងក្រោយបានឃើញផង ដូចជួយធ្វើបុណ្យដែរ!

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!