ពិធីតូច ឬធំមិនសំខាន់ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអោយតែអ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាស្មោះអស់ពីចិត្តមានអ្វីជូនពរពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ទេ ??? (មានវីដេអូ)

Loading...


អ្នកណាៗក៏ប្រាថ្នាចង់មានថ្ងៃពិសេស(មង្គលការ)ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានជាមួយមនុស្សខ្លួនស្រលាញ់ដែរ ប៉ុន្ដែបញ្ហាត្រង់ថា តើយើងមានលទ្ធភាពធ្វើវាដែរឬអត់ ? អ្នកត្រូវចាំថា ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនស្ថិតនៅគង់វង្សយូរអង្វែងដោយសារការរៀបចំពិធីអធឹកអធមធំដុំនោះទេ តែវាស្ថិតនៅលើការយល់ចិត្តគ្នារវាងប្ដីប្រពន្ធច្រើនជាង។ ពិធីតូច ឬធំមិនសំខាន់ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអោយតែអ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាស្មោះអស់ពីចិត្ត។ សូមជូនពរអ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នង !!! មានអ្វីជូនពរពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ទេ ???

ពិធីតូច ឬធំមិនសំខាន់ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអោយតែអ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាស្មោះអស់ពីចិត្ត

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!