តើអ្នកណាយល់អារម្មណ៏មួយនេះម្តាយស្លាប់ចំពេលដែលខ្លួនធ្វើការស្រុកគេ?😢😢😢😢😢

Loading...


តើអ្នកណាយល់អារម្មណ៏មួយនេះម្តាយស្លាប់ចំពេលដែលខ្លួនធ្វើការស្រុកគេ?😢😢😢😢😢កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយបានបង្ហោះ រឿងរ៉ាវពលករក្រៅប្រទេសម្នាក់ ទ្រហរយំដោយម្ដាយនៅស្រុកបានស្លាប់ ធ្វើអោយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម អាណិតអាសូរជាខ្លាំង ៕ RIP

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!