លោកម្ចាស់ថ្លៃអើយ​ កូនកំព្រាឪពុក(ឱពុកជនបរទេស)មានតែម្តាយ​ ខ្លួនក្ររើសអេតចាយ

Loading...


😥😥😢លោកម្ចាស់ថ្លៃអើយ​ កូនកំព្រាឪពុក(ឱពុកជនបរទេស)មានតែម្តាយ​ ខ្លួនក្ររើសអេតចាយ​ ក៏មិនអោយកូនលំបាកដែរ👌👍😌 សទោះខ្លួនរើសអេតចាយក៏អាចអោយកូនស្លាកពាក់ស្អាត​ តែអាណិតក្មួយណាស់😪😔😔😌បានចូលរៀនដែរទើបតែថ្នាក់ទី១​ បើកូនគេអ្នមានមិនដឹងថារៀនបានច្រើនយ៉ាងណា​ ចង់បានក្មួយមកចិញ្ចឹមតែម្តាយក្មួយមិនអោយ😌😌ជីវិតអើយជីវិត​ ជូនពរអោយក្មួយមានអនាគត់ល្អណា​ គួរអោស្រឡាញ់😍ណាស់តែអាណិតច្រើនជាង😞​ បងប្អូនណាាបានជួបជួឧបត្ថមគ្នាផងគ្រាន់បានយកទៅផ្គត់ផគង់ការសិក្សារ🙏🙏🙏

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!